Greater Potentials Ltd

Privacybeleid
Greater Potentials Ltd. hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de GedachtenKracht.com Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de GedachtenKracht.com Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Greater Potentials Ltd. verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Greater Potentials Ltd. verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Greater Potentials Ltd.. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Greater Potentials Ltd. om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de GedachtenKracht.com Website.

Greater Potentials Ltd. is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op websites buiten GedachtenKracht.com en aan Greater Potentials Ltd. gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Greater Potentials Ltd. verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de GedachtenKracht.com Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Greater Potentials Ltd. gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Greater Potentials Ltd. en haar relaties. Greater Potentials Ltd. kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Greater Potentials Ltd. verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Greater Potentials Ltd. kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Greater Potentials Ltd. gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Greater Potentials Ltd., en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Greater Potentials Ltd. gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Greater Potentials Ltd. houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in GedachtenKracht.com, om te bepalen welke Greater Potentials Ltd. services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid. en om te adverteren binnen Greater Potentials Ltd. naar klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Greater Potentials Ltd. zal uw persoonsgegevens openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Greater Potentials Ltd. of de site; (b) om de rechten of eigendom van Greater Potentials Ltd. te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Greater Potentials Ltd., of the het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De GedachtenKracht.com Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Greater Potentials Ltd. pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Greater Potentials Ltd. site of services, zal de cookie Greater Potentials Ltd. helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde GedachtenKracht.com Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Greater Potentials Ltd. kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Greater Potentials Ltd. services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Greater Potentials Ltd. stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Greater Potentials Ltd. stelt de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Greater Potentials Ltd. zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Greater Potentials Ltd. raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Greater Potentials Ltd. uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Greater Potentials Ltd. heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Greater Potentials Ltd. niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Greater Potentials Ltd. via info[AT] zensatie.com Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

© Copyright Greater Potentials Ltd.  Alle Rechten Voorbehouden.
 | Contacteer Ons